Tromøy Skolemusikkorps

Årsmeldinger


I årsmeldingen kan du finne en kortfattet oversikt over korpsets arbeid.

Du vil finne oversikt over styrets arbeid, korpsets aktiviteter og årsrapporter fra instrumentansvarlig, uniformsansvarlig og aspirant kontakt.