Print this page
 
Hovedkorpset -  17 mai 2015

c

September 2017:
Tromøy Skolemusikkorps består av 39 musikere:

9 nye aspiranter
13 Juniorkorps
17 i Hovedkorps

Mars 2019

9 aspiranter

7 juniorkorps

24 hovedkorps

40 stk tilsammen  

┼r:  Deltar i:  Undervisning: 
1   Nye Aspiranter   Ind. undervisning+samspill°velse  
2   Juniorkorps   Ind. undervisning+samspill  
3   Juniorkorps/Hovedkorps   Ind. undervisning+samspill  
4   Hovedkorps   Ind. undervisning+samspill 2 timer hver mandag