Print this page


Kort om korps
x
 

KORT INFORMASJON OM KORPSET OG KORPSETS AKTIVITETER
Mange barn elsker å utfolde seg og spille på instrumenter. Å være med i korpset gir en unik mulighet til å lære seg musikalske ferdigheter og notelesing. Når dette kombineres med et sosialt felleskap hvor det er plass til alle, får dere en helhet ingen andre kan tilby.

Tromøy skolemusikkorps gir god opplæring og flotte opplevelser. 
- Vi har fokus på fellesskapet med sosiale aktiviteter og reiser. Få aktiviteter samler barn fra 9-19 år på samme måten som skolekorpset.
- Korpset har plass til både individualisten som ønsker soloer og lagspilleren som finner trygghet i å være en av gjengen.

Å spille i korps er mer enn musikk:  
Det bidrar til å øke selvstendigheten, samarbeidsevnen og evnen til å ta ansvar.  
Barna lærer å sitte stille, vente, lytte, opptre, marsjere og forstå beskjeder. 
Det er en hobby uten reservebenk  
Det er en hobby med læring for livet. Hvor mange skulle ikke ønske de kunne noter, eller spille et instrument. 
Det er å skape musikk selv, i stedet for kun å konsumere musikk som andre har skapt.

 

 

MYTER OM KORPS
Dessverre vet vi at en del foreldre nekter barna å være med, basert på en del myter.

Det er mye dugnad i korps
Feil. Korpsbevegelsen i 2015 har avviklet store deler av dugnadene og ligger på nivå med andre foreninger. Vi stiller opp på loppeinnsamling sammen med Lions, er vakter på overnattingsseminar, detar på turer og har transportoppgave en mandag i året til loddsalg el.

Korpsmusikanter gjør det bedre på skolen 
Riktig. All forskning viser at det å lære å spille et instrument har en positiv virkning på hjernens evne til å lære språk og matematikk.

Korps kan ikke kombineres med sport
Feil. De fleste i korpset er også aktive i f.eks. fotball, håndball, ski, taekwondo m.m.

Det er dyrt å gå i korps
Feil. Kontingenten er satt til kr.1200 pr. halvår. Søsken betaler kr. 800 pr halvår.
For dette får musikantene:
1. undervisning på det instrumentet de spiller gjennom kulturskolen eller egne instruktører. (Kulturskoleplassen er inkludert i kontigenten!)
2. fellesøvelser og samspill
3. være med på konserter og opptredener.
4. låne instrument vederlagsfritt
5. noter og notestativ
6. uniformer.
7. forsikring i NMF inkludert Europeiske reiseforsikring

Dersom alt dette skulle vært betalt for selv, ville hver musikant måtte betale mellom 2.000 – 6.000 kroner avhengig av type instrument.

Korps er kjedelig
Feil. 90% av dem som forteller dette har aldri vært med i korps selv. Musikk er en av de viktigste elementene i livet, rett etter mat og kjærlighet. Musikk gir balsam for sjelen og energi for hodet. Og det virker sterkest når du selv utøver musikken.

Det er vanskeligere å lære å spille når man er voksen
Riktig. Å spille et instrument er svært krevende både mentalt og motorisk. Det er i særstilling utfordrende fordi det kombinerer så mange sanser og egenskaper i menneskene. Og det er en kjensgjerning at vi har ikke lettere for å lære med årene…..