Tromøy Skolemusikkorps

Vedtekter

Korpsets vedtekter kan oppfattes som kopsets regelbok. Her finner styret sine kjøreregler. Følgende områder omhandles i vedtektene:


§1 ORGANISASJON
§2 FORMÅL
§3 MEDLEMSKAP
§4 ÅRSMØTE
§5 STYRE
§6 MEDLEMSMØTER
§7 KOMITEER
§8 UENIGHETER / TVISTER
§9 OPPLØSNING
§10 VEDTEKTSENDRINGER

Klikk på ikonet som viser et dokument hvis du vil lese vedtektene i sin helhet.

   


  Read file