Tromøy Skolemusikkorps

TSMK sine medlemmer får undervisning på sitt instrument og i samspill med andre.

Deltagelse i korpsaktivitet er foruten fellesskap og mye moro også en stimulerende aktivitet for hjernen.

Ved University of California fant man ut at førskole-elever som hadde fått pianotimer i 6 måneder, gjorde det 34 prosent bedre i en matematikktest enn de som ikke hadde fått undervisning og de som hadde trent på computer. Et nyttig frynsegode for musikkelskere.

TSMK's medlemmer får undervisning på sitt instrument 45min per uke, samt gruppeundervisning 2 timer per uke med dirigent. Gruppeundervisning foregår enten i aspirantkorps, juniorkorps eller i hovedkorps. Se øvelsestider for mer informasjon.

År  Deltar i  Undervisning 
1   Aspirant   Ind undervisning+Samspill en gang pr måned fra våren  
2   1.-års junior   Ind undervisning+Juniorkorps  
3   2.- års junior   Ind undervisning, Juniorkorps+ spille med HK fra 18.00-19.00  
4   Hovedkorps   Ind. undervisning+samspill 2 timer hver mandag