Tromøy Skolemusikkorps

Sommerkurs 2012 - tre deltakere fra korpset

Deler av kornett og trompetgruppa
Deler av kornett og trompetgruppa
Hele kursskorpset
Hele kursskorpset


Emla, Thea og Julie deltok på Gult kurs fra 27.-30. juli på Kvitsund gymnas. Alle tre var strålende fornøyd med oppholdet som innbar mye spilling i ulike grupper, huskonserter, musikklærere(alle fikk dirrigere) og møte med mange hyggelige musikanter i alderen 9-12.
Det var 70 deltagere og siste dag fikk foresatte overvære en flott konsert med kurskorpset og de ulike instrumentgruppene.