Tromøy Skolemusikkorps

Bli med i Tromøy Skolemusikkorps!

Aspirantopptak:
TSMK har aspirantopptak i juni hvert år. Korpset presenterer seg på skolene på øya og alle som ønsker det får en brosjyre med hjem.

Vi tar imot aspiranter fra 2-10 klasse. De yngste følger vanlig opplæring, mens de eldre får tilpasset opplæring.

Dugnad:
På grunn av vårt sponsorprogram er det ikke mye dugnadsarbeid i korpset. Du vil bli spurt om å delta som vakt på seminarer, kjøre på 1 ekspresslotterier (mandag 2,5 time)samt være til stede på 2 øvelser i løpet av 1 år.