Tromøy Skolemusikkorps

Timeliste instruktører

Når du er instruktør for Tromøy skolemusikkorps får du timebetalt etter avtale. Forutsetningen er at du sender inn timeliste som inneholder alle de opplysninger vi trenger for å kunne foreta utbetaling. Bruker du timelisten du finner her vil du bli minnet på å fylle ut den informasjonen kassereren trenger.

Timelisten fylles ut og leveres til kasserer minst 1 gang pr. halvår. Dersom det er enklere for deg kan du sende timelisten elektronisk. Som instruktør er du ikke pålagt å benytte denne timelisten, men vi håper den kan være til hjelp.

E-post adresse til kasserer: tor.forsdal@gmail.com

   


 Timeliste instruktører 2017 Read file