Tromøy Skolemusikkorps
Tromøy Skolemusikkorps
 • Om oss    • Aktivitetskalender    • Band show    • Reglement    • Undervisning    • Bilder    • Sponsorer     • Gjestebok  

 

 

   Om oss
    - Stillingsbeskrivelser
    - Årshjul - tidsfrister for styrearbeid
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Logg inn medlem
Antall besøk på siden: 1 083 767

 

 

 
Årshjul - tidsfrister for styrearbeid
 

  

Måned  Dato  Oppgave  Hvor  Hvem 
Januar          
.   05.01   Vaktlister     Sekretær  
.   25.01 (ca)   Distribuere årsrapport   Sende rapport + saker til alle medlemmer 2 uker før årsmøtet   Leder  
Februar          
.   feb   Årsmøte     Styret  
.   15.02   Sende kontingent     Kasserer  
Mars          
.   medio   Årsfest     Styret  
.     Planlegge 17 mai     Styret  
.     Planlegge Lions     Styret  
April          
.   01.04   Søke Instrumentfond   korpsdrift.no   Leder  
.     Høstseminar for alle   Planlegge   Styret  
Mai          
.   01.05   Søke om leie av skolens lokaler   http://www.arendal.kommune.no/Innbygger/Tjenester/Utleie/Leie-skolelokaler-og-gymsaler/   Leder  
Juni          
.   30.06   Søke Voksenopplæringsmidler   korpsdrift.no   Leder  
.   15.06   Søke Momskompensasjon   korpsdrift.no   Kasserer  
Juli          
August          
.   10.08   Sommertur   start planlegging   styret  
.   10.08   Vaktlister     Sekretær  
September          
Oktober          
.   15.10   Bestille advendskalendere for salg   Se NMF sine sider    
.   15.10   Fastsette dato ekspresslotteri   Salg av adventskalendere   Arr.ansvarlig  
November          
.   25.11   Driftstilskudd Arendal kommune   https://www.arendal.kommune.no/Global/Kultur/retningslinjer_kulturstotte.pdf   Kasserer  
.     Fastsette dato for årsfest   Bestille lokaler   Arr. ansvarlig  
.     Fastsette dato for årsmøte      
.     Julespilling Tromøytunet     Leder  
Desember          
.   15.12   Årsrapport til NMF   korpsdrift.no   Leder  
.   20.12   Søke Voksenopplæringsmidler   korpsdrift.no   Leder  
.   24.12   Julaften Tromøy kirke     Leder/Dirigent  
.   31.12   Lage budsjett      
.   31.12   Oppdatere Medlemsregister NMF   korpsdrift.no   Leder/kasserer  
.     Sjekke medaljer   Bestille stjerner og medaljer?   Uniformsansvarlig  
.     Innkalle til årsmøte   6 uker før årsmøte   Leder  
.     Gjøre klar årsrapport   Skal distribueres 2 uker før årsmøtet   Styret  

 
Utskriftsvennlig versjon

 

 

Tromøy Skolemusikkorps, Postboks 149, 4852 Færvik Organisasjonsnr: 975461947