Tromøy Skolemusikkorps

11.01 Første øvelse etter nyttår

Nå starter korpsøvelsen igjen. Vi ønsker dere alle velkommen til første øvelse i 2016!!
Aspiranter som øver onsdager starter onsdag 14.01.
Om det er endringer i øvelsestider/dager så vil dere bli kontaktet av instruktør vedr. dette.