Tromøy Skolemusikkorps

13.03 Årsfest (2016)

Velkommen til årsfest (2016) kl. 16.00- ca 18.00 (kan bli litt lenger) - Menighetshuset på Tybakken.

Alle musikanter og aspiranter stiller i full uniform uten hatt og hansker.
Husk instrument, noter og notestativ.

Husk å ta med en gevinst til 50-100 kr samt småpenger til loddsalget (kr 10,- pr lodd).
Det serveres kaffe, kake og brus samt litt frukt.

Vi vil få høre musikalske innslag fra hovedkorps og aspiranter og det skal deles ut medaljer og stjerner.
Nytt styre skal presenteres og gammelt styre takkes av. Instuktører og dirigenter skal også få sin takk.