Tromøy Skolemusikkorps

15.02 Årsmøte kl. 19.30

Årsmøtet ble avholdt med 15 deltakere og nytt styre ble valgt.

Leder: Ubesatt (nytt styre fordeler oppgavene)
Nestleder: Ubesatt
Kasserer: Tor Inge Forsdal
Sekretær: Ingrid Sofie Nordhus
Uniformsansvarlig: Brynhild Kristiansen
Instrumentansvarlig: Rune Simonsen
Arrangementsansvarlig: Mayreen Dypdalen
Aspirantansvarlig: Yngve Christensen
Instruksjonsansvarlig: Turid Lindset
Transportansvarlig: Roy Håversen

Varamedlem: 

Revisorer: Jan Frode Lofstad og Jostein Nordhus
Valgkomite: 

 

Det nye styret ønskes all mulig hell og lykke og vi benytter anledningen til å  takke 
dem som forlater styret for topp innsats: 
Hege Vhile Lynghaug, Ann Kristin Solli Olsen, Liv Lindal

 

Styret innkaller til årsmøte mandag 15.februar 2015 kl.1930. Om dere har
saker dere vil fremme på årsmøte må dette leveres styret innen
18.januar 2015. Regnskap, budsjett, styrets årsmelding og innsendte saker
blir tilsendt 14 dager før årsmøtet.

Som dere ser vil litt av øvelsen bli avsatt til årsmøtet. Dette slik at
flere har mulighet til å delta. Alle medlemmer har møterett, men kun
medlemmer over 12 år har stemmerett. Nedenfor finner dere utklipp fra
vedtektene slik at dere er informert om hvilke rettigheter medlemmer og
foresatte har på årsmøtet.

Vel møtt!

Hilsen Styret i TSMK

-----------------

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

a. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer, medlemmers foresatte,
komitémedlemmer og gjester invitert av styret.

b. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett: 

Medlemmer som har fylt 12 år. For meldemmer under 12 år kan en foresatt
møte med tale-, forslags- og stemmerett
Styrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsmelding og
regnskap.
c. Følgende har talerett: 

Representanter fra NMF 
Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
d. Gyldig vedtak krever absolutt flertall, mer enn halvparten av de avgitte
stemmene,  dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.